В инициативата “Доброволци в кафенето” разцъфтя вдъхновяващ обмен на идеи

Сдружение “Омега” информира за успешното провеждане на събитието “Доброволци в кафенето”, което събра настоящи и бъдещи доброволци, с цел обмен на опит и идеи. Събитието беше организирано в рамките на инициативата “ДариВреме за Добро” в партньорство с ПГИ “Алеко Константинов” и бе насочено към млади хора с интерес към доброволчеството.

Участниците имаха уникалната възможност да се запознаят с различни аспекти на доброволчеството, а в кафенето цареше атмосфера на идеи и обмен на опит, като младите доброволци споделяха своите впечатления и истории със събралите се.

Инициативата на “Омега”, част от кампанията “TimeToMove 2023” за “Доброволци в кафенето” не просто предостави възможност за запознаване с ролите на доброволчеството, но и създаде платформа за обмен на познания. Участниците бяха активно включени в дискусии и дадоха ценни идеи за разнообразни доброволчески проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Един от основните елементи на събитието беше участието на доброволци-ментори, поканени от Сдружението, за да разкажат за опита си в тази сфера. Тези 5 млади ентусиасти, участвали в различни доброволчески инициативи и проекти, станаха ментори на бъдещите доброволци, споделяйки свои вдъхновяващи преживявания и предоставяйки съвети и насоки за успешни доброволчески прояви.

Сред участниците бяха и млади хора, които бяха нови в областта на доброволчеството и имаха желание да научат повече. Те бяха подкрепени и насърчени от атмосферата на взаимопомощ и вдъхновение.

Целта на инициативата на “Омега” бе да вдъхнови и подкрепи младите хора, желаещи да започнат свой доброволчески път. Събитието успешно изпълни тази цел, като създаде позитивна енергия и ангажимент към доброволческите усилия. Сдружение „Омега“ благодари на всички участници, които направиха “Доброволци в кафенето” толкова специално, и с нетърпение очаква развитието на доброволческите инициативи, които ще се реализират от този вдъхновяващ обмен на идеи и опит.