Над 300 нови заглавия за читателите на Регионална библиотека

novi-knigi-1През месеците октомври – ноември тази година Регионална библиотека “Никола Йонков Вапцаров” – Кърджали реализира проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2014 г., финансиран от Министерството на културата на стойност 8 999 лв. Основната цел на проекта е обновяване на библиотечните колекции, активиране интереса към книгата и четенето и съдействие за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

С отпуснатите средства са закупени 650 тома от различни отрасли на знанието – чужда художествена литература за деца и възрастни, справочни издания /енциклопедии, речници и други/. Книгите са издадени от над 50 издателства. Всички те са обработени и предоставени за ползване от читателите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *