Старши комисар Венцислав Момчилов проведе среща по безопасността на движението в Кърджали

shef_od_na_mvr-720x470По инициатива на директора на Областната дирекция на МВР в Кърджали старши комисар Венцислав Момчилов днес все проведе работна среща, свързана с проблемите на усложнената обстановка по безопасно движение в областния център и региона. В дискусията се включиха окръжният прокурор Желязко Стефанов, председателят на Окръжния съд Георги Милушев, районният прокурор Гергана Колева, директорът на Областното пътно управление инж. Живко Боговски, зам.-директорът на ОД на МВР комисар Боян Кехайов. Тесните места в организацията на движението в областния център бяха представени от старши комисар Венцислав Момчилов и началника на сектор „Пътна полиция” гл.инспектор Иван Бакърджиев.
Лошото състояние на асфалтовото покритие е реална предпоставка за пътни произшествия. Като важни фактори в това отношение бяха определени: липсата на пътна маркировка, износена и липсваща маркировка на пешеходните пътеки, което създава хаос в пресичането, неосветени пешеходни пътеки в тъмната част на денонощието, паднали и амортизирани пътни знаци, отсъствие на метални ограждения на уязвими места, липсата на паркоместа, което е предпоставка за масово неправилно паркиране. Закупуването на автомобил за репатриране на неправилно паркирани коли би подействало изключително дисциплиниращо на водачите. Покриването на канала в района на пазара може да реши отчасти критичният проблем с наличието на паркоместа, особено в централната част. За подобряване на пътнотранспортната обстановка благоприятно може да повлияе изграждането на кръгови кръстовища между бул.”Христо Ботев” и ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Републиканска” и ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Булаир” и бул.”Беломорски”, бул.”Беломорски” и бул.”Тракия”. Според експертите този вид пътни съоръжения ще отпушат движението и ще спомогнат за намаляване на нарушения на скоростта в областния център.
Персонално определени служители от общинската администрация могат да извършват ежемесечен преглед на уличната мрежа и констатираните нередности своевременно да бъдат отстранявани, без да се изчаква изпращането на сигнални писма.
Участниците в дискусията се обединиха около необходимостта в близките дни да се проведе среща с председателя на Общинската комисия по безопасност на движението, за да се предприемат конкретни и бързи действия за подобряване на движението в областния център.

Източник: в. “Нов Живот”