Генералният консул на Турция гостува в община Кърджали

Кмeтът нa oбщинa Кърджали д-р инж.Хасан Азис проведе днес среща с Корхан Кюнгерю , Гeнeрaлeн кoнcулнa РТурция в Плoвдив.Това е първа официална визита на турския дипломат след встъпването му в длъжност. На срещата присъстваха и заместник кметовете Тунджай Шюкрю и инж.Катя Митовска, секретарят на общината Себахтин Риза, зам.-председателят на ОбС-Кърджали Лятиф Расим.

Д-р инж.Азис запозна госта с чуждестранните инвестиции в града.Сред тях са и капиталовложенията на турски компании, привлечени от общинското ръководство.Кметът посочи като пример инвестицията на „Теклас“, която промени икономическата структура на региона и превърна Кърджали в един от центровете за производство на части за автомобили в страната. Д-р инж.Азис разказа за проектите с европейско финансиране, реализирани на територията на общината. Запозна госта с техническия проект на общината за промишлена зона.

По време на разговорите бяха коментирани активизирането на сътрудничеството и взаимоотношенията на община Кърджали с побратимените турски общини, възможностите за общи проекти в областта на културата, образованието,туризма, спорта.

От своя страна Корхан Кюнгерю изрази готовност за работа с общината по бъдещи съвместни инициативи в различни сфери и за активизиране на контактите между турския и местен бизнес за привличане на нови инвестиции в Кърджали.

Kardjali.bg

Източник ->