Приключи анкетата за реконструкция на фонтана и прилежащия терен в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Приключи анкетата за проучване на нагласите на жителите на Ардино за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния градски парк до читалище „Родопска искра“. Общо 99 души от активното гражданско общество, които имат постоянен и настоящ адрес на територията на общината, са се включили в анкетата. Тя бе достъпна на интернет страницата на общината и общо 30 идейни предложения бяха представени за реконструкцията на фонтана. Гласуването започна през месец август 2020 г. и продължи до 25 април 2021 година. Резултатът показва, че само 0,3 процента от всичките

32 463 всички жители на общината са се включили в анкетата, което не дава основание да се предприемат действия относно получените резултати.

На базата на сондираните мнения, общинското ръководство ще предприеме реализация на нов проект, който е близък като идея до желанията на попълнилите анкетата.

Източник ->