Подпорна стена до жилищен блок е в предаварийно състояние

Кметът на община Кърджали д-р инж.Хасан Азис и зам.-кметът по строителство инж.Катя Митовска извършиха днес оглед на място за настоящето състояние на подпорната стена в непосредствена близост до блок „Орфей – юг“ в кв. „Веселчани“. Подпорната стена е в предаварийно състояние. Тя е деформирана и напукана преди около 6 г., като деформациите продължават най-силно в есенно-зимния сезон.

В резултат на обилните валежи тази седмица земната основа е силно преовлажнена и е увеличен земния натиск върху подпорната стена. Това е довело до увеличаване на наклона на стената и уголемяване на пукнатината. На място бе констатирано запушване на канализационния клон и ревизионна шахта, която се намира в непосредствена близост до стената.Съществува реална опасност при следващи валежи от сняг и дъжд стената да се разруши и да компрометира земния насип на основите на блока. Инж.Катя Митовска сигнализира своевременно „ВиК“ за почистване на канализацията.

През декември 2015г. е изготвен технически проект, с който в началото на 2016г. общината е кандидатствала за средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Към момента няма одобрени средства за реализиране на проекта.

Мерките, които ще бъдат предприети от община Кърджали са извършване на ревизия на канализационните клонове на блока и изграждане на дренажна система, която да отведе повърхностните и подпочвени води извън обсега на земния насип.След оглед на място от конструктора, ще се търсят необходимите средства за финансиране и решаване на проблема.

Kardjali.bg

Източник ->