Инфо шатра по проект „Бъди НЕзависим“

Информационна шатра по превенцията на зависимости организираха млади хора пред театър „Димитър Димов“. Това е и темата на най-новия проект на сдружение „Омега“ – „Бъди НЕзависим“, който е част от Програмата за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г., управлявана от Министерство на младежта и спорта.

През целия ден доброволци на организацията запознаваха минувачите с предстоящите инициативи и събития по проекта и Програмата чрез флаери и лични разговори. В мероприятието участваше и психолог, който през неформални разговори “лице в лице” запознаваше преминаващите млади хора със зависимостите на XXI век, как да се справим с тях и как спортът и изкуството могат да бъдат полезен инструмент срещу употребата на алкохол, наркотици, тютюнопушене и видео-игри.

„Проектът има за цел да ограничи до минимум безразличното отношение към здравето, както и вредното влияние върху младия организъм от употребата на цигари и алкохол, психоактивни наркотични вещества и интернет зависимости. Затова ние от сдружение ,,Омега’’ си поставяме за цел да осмислим свободното време на вас – младите хора и да ви насърчим към осъзнат избор на здравословен начин на живот и личностно развитие.“, сподели ръководителят на проекта Веселина Юрукова.

Младите хора, които се бяха събрали около шатрата изявиха желание да се включат в активностите по проекта, защото ги намират за интересни и са отличен начин да прекарат свободното си време.