“Професиите на моето бъдеще“ представени в Езикова гимназия „Христо Ботев“-Кърджали

Заключителното събитие „Професиите на моето бъдеще“ събра ученици, учители, ръководство и кариерни консултанти в Актовата зала на Езиковата гимназия.Училището е едно от пилотните учебни заведения в страната, които апробираха Проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от ОП„ Наука и образование за интелигентен растеж“.

Под формата на игра и с активно участие на учениците от пилотните паралелки бяха представени професиите на бъдещето. Ако се чудите с какво се занимават риуайлърите или пък телехирурзите , учениците, участници в проекта ще ви разяснят. В своеобразна викторина на професиите, със състезателен характер, участваха четири отбора- по един представител от всеки клас. Те приложиха на практика знанията си от участието в клуб „Кариера“ като отговяваха на въпроси за рейтинговата система в България, за посоките на кариерно развитие, за Центъра за кариерно ориентиране и за клуб “Кариера“.

Играта „Асоциация“ показа широк спектър от професии и актьорски талант на бъдещите лекари, фотографи, учители, счетоводители. Учениците трябваше да представят избрана професия, с мимика и жестове, а съучениците им да я отгатнат.

Отборите представиха и своето виждане по темата „От какви качества зависи успешната кариера?“ като очертаха профила на един истински експерт в професията. На преден план изпъкнаха качествата „инициативен“, „рационален“, „упорит“, “комуникативен“.

За да имаш успешна кариера обаче трябва да получиш качествено образование. За целта учениците нареждаха пъзели с известни български университети като изразиха мнение за предпочитаното от тях висше учебно заведение.

Жури в състава директора на Езиковата гимназия Йорданка Чавдарова и ръководителя на ЦКО – Кърджали Яна Илиева определиха като победител отбор номер 4 като критерии им бяха – задълбочени отговори и представяне.

Събитието завърши с една ретроспекция на дейностите по кариерно ориентиране в училище – учениците споделиха в неформални разговори впечатленията си от професиографската екскурзия, срещите с работодатели, споделянето на вдъхновяващи лични истории, обученията, дискусиите по тематични филми, интерактивните упражнения, информацията от сайта: orientirane.mon.bg и др.

По мнение на учениците клуб „Кариера“ в училище е необходим и се радват, че той ще продължи да функционира и в бъдеще.

Източник ->