Дванадесетокласници от „Славейков“ се срещат с бивши кметове

Във връзка с 33-та годишнина от 10 ноември 1989 г. Лабораторията за социални проучвания, анализи и компетенции ( ЛСПАК) към Школата по история „ИстОрика“ при СУ „Петко Рачо Славейков“ започва поредица от срещи с общественици, преки участници в процеса на промените.

Идеята, възникнала у ръководителя на Школата Димитър Димов по повод учебното съдържание по гражданско образование, е учениците да получат по-точна и ясна представа за събитията през годините на прехода.

Пръв гост в първата от поредицата предвидени срещи бе Милан Миланов, кмет на Временната управа на Кърджали през периода 1990-1991 година, в началото на прехода. Той бе посрещнат от директора Милко Багдасаров, ръководителя на школата и бъдещите абитуриенти. Разговорът им с Миланов е уникална възможност да получат от първо лице информация и анализ на случилите се преди толкова години

Следващият гост на младите историци ще е бившият кмет Расим Муса, също знакова личност за Кърджали.

Източник ->