Мевлид за здраве и берекет се проведе в Гърбище

Гюнер ШЮКРИ

Традиционен мевлид за здраве и берекет се проведе в ардинското село Гърбище. Религиозното събитие бе уважено от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на Общински съвет Сезгин Байрям и

председателят на Общинската организация на ДПС в Ардино Шахин Байрамов. Тук бе и кметският наместник на съседното село Теменуга Ерджан Мурадов.

Местни духовници, водени от 88-годишния Хаджи Бекир Халил, четоха айети от Свещения Коран и Мевлид-и Шериф. Всички присъстващи бяха нагостени с 3 казана пилаф и 1 казан дроб-чорба, сготвени от местния дългогодишен майстор-готвач Сами Мустафа.

Организатор на религиозната проява бе кметство Гърбище със съдействието на джамийското настоятелство, местните жители и изселници от Турция.

Кметът на Гърбище Турсун Хусни изказва сърдечните си благодарности към всички за оказаната подкрепа при организирането на традиционния мевлид.

Източник ->