Крайният срок за отчитане на билкозаготвителните пунктове е 20 януари

Регионалната инспекция по околната среда и водите информира всички отговорници на билкозаготвителни пунктове в областите Хасково и Кърджали, че съгласно Закона за лечебните растения, трябва да представят до 20 януари 2022г. обобщена информация за изкупените, обработени и реализирани през 2021 г. билки от лечебни растения и техния произход по позволително, както и за складови наличности.

Билкозаготвителите, които не подадат в срок исканата информация или тя съдържа неверни данни, подлежат на санкции. В закона се предвиждат глоби за физически лица в размер от 100 до 1000 лева, а за юридическите– имуществени санкции от 300 до 2500 лева.

На територията на РИОСВ- Хасково функционират 15 пункта за изкупуване на билки– в Кърджали, Крумовград, Момчилград, Свиленград, Ивайловград, Симеоновград, Хасково, 4 в Тополовград и 4 в Любимец. Подадените в екоинспекцията справки за реализирани количества билки през последните години показват, че в региона се събират най-много риган, жълт кантарион, лайка, шипка, хвойна, киселица, градински чай, мурсалски чай (култивиран), липа и др.

Пунктовете, които извършват дейност по събиране, търговия и/или съхранение на билки, задължително обявяват дейността си в РИОСВ и регистрират книга за изкупените, реализираните и налични количества лечебни растения.

Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Хасково

Източник ->