Награждаване и конференция за спасяването на българските евреи

Във връзка с 10 мартДен на спасението на българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста, Школата по история „ИстОрикa” към СУ „Петко Рачов Славейков”, с ръководител Димитър Димов, спечели за пети пореден път проект на тема:„Кърджали –град на толерантността”.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на The Olga Lengyel Institute (TOLI) благотворителна организация със седалище в Ню Йорк.

Целта на проекта е да се запознаят младите хора на област Кърджали с процеса на спасяване на българските евреи, което е и световния принос на България в борбата срещу Холокоста. Не на последно място, по този начин се внушава толерантност и уважение между всички общности в Република България.

В този ден ние не само отбелязваме спасяването на българските евреи и почитаме жертвите на Холокоста, но и оценяваме и смелостта и доблестта на българите, които единствени в Европа, въпреки тежките условия, категорично се противопоставиха на изтреблението на евреите.

Конференцията се осъществи на 23 април, вместо на 10 март, поради известни на всички нас ограничения /т.н. епидемиологични мерки/

За целта на учениците от област Кърджали се даде възможност да участват в конкурс за есе, разказ, доклад, презентация и видеоматериал, посветен на „Холокост –Никога повече“ и 78 -та годишнина от спасяването на българските евреи.

Материали изпратиха следните училища / СУ „Петко Рачов Славейков/:

  1. СУ „Христо Смирненски” с.Черноочене, обл.Кърджали
  2. Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ гр.Кърджали
  3. Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски” гр.Кърджали
  4. ЕГ Христо Ботев -Кърджали
  5. СУ “Стоян Заимов“ – гр.Плевен /което я направи и национална конференция/

Общо 19 разработки

„Насочваме вниманието си предимно към най-младите, защото това е начинът да поддържаме паметта жива. Те трябва да знаят за подвига на своите предци, който няма аналог в световната история, и да предадат спомена за него на следващите поколения. Днес по света отново се вихрят насилие, ксенофобия и расизъм. Единственият начин да им се противопоставим е като споделяме уроците от миналото”, каза Димитър Димов , ръководител на Школата по история „ИстОрика” и инициатор на областната конференция, посветена на 78 годишнина от спасяването на българските евреи.

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ

В КАТЕГОРИЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛ

ПЪРВО МЯСТО

СУ “Стоян Заимов“ – град Плевен

Стефан Светославов Василев –Xб кл.

Радослава Венциславова Маринова Xб кл.

видеоматериала: „Лагерът Кайлъка“ Име на учител: Виолета Йорданова

В КАТЕГОРИЯ РАЗКАЗ

ПЪРВО МЯСТО

СУ “ Христо Смирненски “ с. Черноочене, обл. Кърджали

Тюлай Себахтин Селяхтин –X кл.С разказ: „Спасител“

Име на учител: Юлия Чортленева

ВТОРО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиГергана Карамоллова –IXг. кл.

С разказ: “Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

Име на учител: Димитър Димов

В КАТЕГОРИЯ ЕСЕ

ПЪРВО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ Кърджали

Гергана Карамоллова –IX г кл.С есе: „Живот по време на война“

Име на учител: Димитър Димов

СУ “ Петко Рачов Славейков “ Кърджали

Мария-Магдалена Делчева –X кл.С есе: „Спасението“

Име на учител: Галина Стефанова

ВТОРО МЯСТО

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали

Величка Светославова Христова от IX б клас

С есе: “Църквата – неотменният защитник и водач на българския народ”

Име на учителите: Валентина Драгинова Райчева и Румяна Георгиева Дамянова

Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски“ – град Кърджали

Гергана Ушева С есе: “Холокост – Никога повече” Име на учител: Валентин Христов

ТРЕТО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиАни Пашова –IXб кл.

С есе: „Спасяване на българските евреи“ Име на учител: Димитър Димов

В КАТЕГОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПЪРВО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ Кърджали

Габриела Стойчева –IXг. кл.Тема : „Съдбата на българските евреи“

Име на учител: Димитър Димов

ВТОРО МЯСТО

Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – град Кърджали

Александра Стелева Иванова от ХI б клас Тема: “Спасяването на българските евреи”

Име на учителите: Валентина Драгинова Райчева и Румяна Георгиева Дамянова

ЕГ “ Христо Ботев “ КърджалиЕлина Младенова, Елица Караусева –X кл

Тема : „Спасяването на българските евреи“ Име на учител: Диана Георгиева

ТРЕТО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиАнтония Чаушева –IXа кл.

Тема : „Спасяането на българските евреи“ Име на учител: Димитър Димов

Професионална гимназия по строителство „Христо Смирненски“ – град Кърджали

Илияна Хаджиева Тема: “Холокост – „Спасяването на българските евреи“

Име на учител: Валентин Христов

В КАТЕГОРИЯ ДОКЛАДИ

ПЪРВО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиГергана Карамоллова –IXг кл.

Тема: „„Всеки човек, всеки народ, всяка раса, всяко живо същество има право на живот върху земята” /Елин Пелин/“ Име на учител: Димитър Димов

ВТОРО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиМелвин Сюлейман –IXв кл.

Тема: „Холокост – никога повече Име на учител: Димитър Димов

ТРЕТО МЯСТО

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиГизем Мехмед –IX в кл.

Тема: „Холокост – никога повече“ Име на учител: Димитър Димов

СУ “ Петко Рачов Славейков “ КърджалиБурчин Мюмюн –IX б кл.

Тема: „Спасяването на българските евреи“ Име на учител: Димитър Димов

ПООЩРИТЕЛНИ

  • Севил Шенол 9а Евреите
  • Нилай Емин, 9б Евреи

Източник ->