Приключи проект„Да празнуваме заедно“ в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“

С края на учебната година в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ приключи дейността си групата за занимания по интереси „Да празнуваме заедно“, сформирана на проект Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В нея бяха включени 20 ученици от 9 клас, с ръководител инж. Татяна Димитрова.

Работата на момчетата беше свързана с реализацията на дейности в международната платформа eTwinning. В продължение на една година те работиха съвместно със свои връстници от Белгия и Португалия. Бяха организирани и 3 виртуални срещи. Темите, по които работеха са: запознаване на общността на училищата в Европа – eTwinning, запознаване с партньорите от Белгия и Португалия, споделяне на информация за нашите традиционни празници с европейските партньори – празникът на Кърджали, денят на народните будители, Коледа, 14 февруари, Великден, Денят на Земята, Денят на Европа, Международният ден на детето.

Екипът е удовлетворен от постигнатите цели, а именно: подобряване на дигиталните компетентности и комуникационни умения на чужд език, работа в международен екип, засилване на европейското гражданство на учениците, подобряване на цифровите умения чрез използване на конкретни приложения и различни инструменти, повишаване знанията по английски език.

Последните занимания на групата бяха превърнати в своеобразен празник. Беше организирано събитие – среща с ученици от други училища в града. И при спазване на всички противоепидемични мерки момчетата от гимназията представиха дейността си. Освен резултатите виртуалните дейности бяха демонстрирани и роботизираните системи, които са част от заниманията на групата. Особен интерес предизвикаха моделите, които момчетата проектираха и изработиха на 3D принтер. Готови макети бяха подарени на гостите, а няколко дни преди това момчетата бяха приети от областния управител – господин Никола Чанев, и началника на РУО Кърджали – господин Гроздан Колев, за да представят работата си.

Източник ->