Японска компания търси българско розово масло и розова вода

Японската компания Uni-World Enterprise Co. Ltd. иска да установи контакти с български производители на био и конвенционално розово масло и розова вода. Запитването е изпратено до СТИВ-Токио в посолството на България в Япония. Директен контакт може да бъде направен с Miwa Ashizawa от компанията на e-mail: info@rimedio.co.jp и на тел. +81 462073666 или чрез СТИВ-Токио, съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и следните предприятия.

Традиционното производство на розов цвят в България в последните няколко години е между 7.5 – 8.5 хил. тона. Производството на розово масло е около 1.8 тона. В страната работят около 50 розоварни, като над 80% от тях са по-големи, а останалата част са малки семейни дестилерии. Големите преработватели са и производители на розов цвят. Те обработват около половината от розовите насаждения в България. Площите с маслодайна роза в страната са над 39 000 декара. Близо 10 000 декара от тях са биологични насаждения.

Източник ->