Приключи проектирането на петте обекта в община Кърджали одобрени за безвъзмездно финансиране

Приключи проектирането на обектите от образователната инфраструктура на община Кърджали по пет проекта одобрени за безвъзмездно финансиране по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН. Четири от тях са по модул 1 „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“, а едно по модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.

Към момента е извършено проектирането на обектите и предстои да бъдат обявени тръжните процедури за избор на изпълнител на дейностите, съобщи днес зам.-кметът на Община Кърджали инж. Катя Митовска.

Тя уточни, че по модул 2 на Програмата ще се извърши реконструкция и обновяване на сградата на ОУ „Г. Бенковски“ в град Кърджали, като одобреното безвъзмездно финансиране за проекта е в размер на 1 999 800лв.

По модул 1 на Програмата се придважда да бъдат изградени пристройки към сградите на ДГ „Чайка“ и ДГ „Щастие“, както и да бъде извършена реконструкция на бившата детска ясла №5 в областния град. По програмата е одобрено и финансирането на изграждането на нова детска градина в кв. Възрожденци, като безвъзмездното финансиране е в размер на 2 906 300лв.

Необходимите средства за изпълнение на програмата за периода 2020 – 2022 г. за всички одобрени проекти в страната се осигуряват от централния бюджет.

Kardjali.bg

Източник ->