Термокамера на входа на общинската администрация в Ардино 

Гюнер ШЮКРИ

Термокамера е поставена на централния вход на сградата на общинската администрация в Ардино. С нея се измерва телесната температура и валидността на зеления сертификат на всеки гражданин, който посещава институцията с цел превенция на разпространението на COVID-19. Устройството със звуков говор съобщава дали гражданинът е с нормална температура и с валиден сертификат.

По инициатива на кмета на общината инж. Изет Шабан термокамери са монтирани и във входовете на сградите на СУ „Васил Левски, ДГ „Слънце“ и ДГ „Брезичка“.

Източник ->