Заплатите във всеки български град според актуалните обяви

Институтътgrafika за пазарна икономика и Ингограф започнаха анализи на масивите от данни,предоставяни от Портала за отворени данни на Република България.

Отварянето на данните на Агенция по заетостта (АЗ) за свободните работни места, обявени в нейните териториалните поделения, позволяват нов подход към анализ на процесите на пазара на труда.

Към 3 септември са свободни 14 771 работни места, разпределени в 6 068 обяви за работа.

От активните обяви 54% са за безсрочни договори, 44,8% за срочни и само 1,2% за граждански договори.
82,6% от обявите са за осемчасов работен ден, а вторият най-висок дял (5,8%) е за работа на половин работен ден.

Обявено заплащане

За близо 70% от обявените свободни работни места няма предварително определено заплащане. Това може да се разглежда като обстоятелство, което забавя намирането на персонал и затруднява трудовото посредничество.

Претеглена към броя на свободните работни места по обяви средната брутна заплата за свободните работни места в страната за 8-часов работен ден е 536 лв.
Половината от обявите за работа над 1 000 лв. (11 от общо 22 обяви и 87 от общо 122 работни места) са в столицата, като болшинството за такъв тип заплата са за шофьори, инженери и монтьори.

Графика 1: Средна месечна заплата, изчислена на база 8-часов работен ден, по активните обяви за работа към 3 септември 2015 г., които съдържат информация за продължителността на работното време и предлаганото заплащане (брой обяви)

Регионален преглед

• На областно ниво, средната заплата за осем часа работа по активните обяви и свободните работни места, варира от 747 лв. в София (столица) до 428 лв. във Велико Търново.

• Освен в столицата, високо ниво на предлагано заплащане се забелязва още в областитеГаброво – 619 лв. и Перник – 585 лв. Предлаганите заплати в Благоевград, Пловдив и Варна също са над средната за страната.

• Освен във Велико Търново, сравнително ниски нива на заплащане се предлагат още вобластите Сливен (449 лв.) и Пазарджик (452 лв.).

Графика 2: Средна заплата по свободните работни места в активните обяви за работа към 3 септември 2015 г. (лв.)

Брой на безработните, борещи се за едно работно място

Според последните официални данни на АЗ за броя на регистрираните безработни лица (към юли 2015 г.), те възлизат на 309 781 души. Съпоставката на техния брой по области и на броя на свободните към 3 септември 2015 г. работни места показва, че:

• Най-много безработни се борят за едно място в област Разград – 67 души, а най-малко – в област Русе (9 души). Средно за страната за едно свободно работно място се борят 21 души.

В Северна България за едно място се борят 25 безработни, а в Южна България – 19 души. В комбинация с по-ниската заетост в много от областите в северната част на страната и високата безработица там, намирането на работа остава сериозно предизвикателство.

Източник money.bg