Момчилград подготвя проект за осигуряване на работа на безработни младежи

carpentry young peopleМомчилград ще кандидатства с проект за създаване на заетост сред безработни младежи до 29-годишна възраст. Проектното предложение е по схема „Активни“ на ОП „Развитие на човешките ресурси-2014-2020 г.” и е разработено в отговор на очакванията млади хора, които нито работят, нито учат, да получат шанс за реализация на пазара на труда.

Целта е не само тези младежи да се накарат да се запишат в бюрата по труда, а действително да подобрят уменията и квалификацията си. Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняването на прехода от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на пазара на труда.

Икономически неактивните младежи могат да бъдат включени като целева група в проектите, само ако за период от минимум 4 месеца преди включването са били извън заетост, извън образователната система, както и ако не са били регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ през предходните 12 месеца и не са били наети от община Момчилград през последните 12 месеца. Те ще бъдат обучавани в продължение на шест месеца, след което ще получат възможност за работа.

Телефони за контакти: 0885317563 и 0883490989 /Отдел „Европейски програми и проекти”/

Momchilgrad.bg