Обучаваме наши младежи в Аграрния университет

obuchavame-nashi-mladejiОбщина Момчилград ще стимулира обучението на студенти в областта на селското стопанство, изявили желание да се занимават със земеделие. Те ще могат да запишат специалност Агрономство (Декоративно градинарство) в Аграрния университет в Пловдив. Условието е младите хора да бъдат от Момчилград. Освен това те трябва да търсят бъдеща реализация в областта на селското стопанство.

Финансовата помощ за бъдещите студенти ще бъде под формата на стипендии и ще се осигурява от общински фонд. Както е известно, подобна практика община Момчилград приложи за студенти, желаещи да работят в МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“.

Припомняме, че община Момчилград ежегодно осигурява селскостопанска техника за обработка на земите на местните земеделски производители. Със съдействието на община Момчилград през 2014 година бяха изорани над 1 000 дка обработваеми площи. Тази година интересът нарасна значително. Важна стъпка за развитието на земеделието е и проектът на община Момчилград за изграждане на преработвателна фабрика за зеленчукови и месни консерви.

Целта на бакалавърския курс Агрономство (Декоративно градинарство) е да подготви специалисти с по-висока квалификация в областта на промишленото производство на декоративни растения (цветя, дървета и храсти). Необходимостта от такъв курс на обучение е продиктувана от разрастващия се пазар на декоративни растения и навременното обезпечаване с подготвени специалисти. Курсът ще даде възможност за усвояване на съвременни методи и средства за управление и в областта на зеленчукопроизводството, лозарството и овощарството. Завършилите специалността могат да се реализират като ръководители, организатори, технолози и консултанти при производство на цветя, декоративни дървета и храсти, при стопанисване на паркове и градини, при производство на плодове, грозде и зеленчуци.

За повече информация пишете на имейл:  presamg@gmail.com или се обадете на тел.: 0884 212221

Momchilgrad.bg