Ученици и младежи дискутираха за вредата от наркотиците

Гюнер ШЮКРИ

Ученици от СУ „Васил Левски“ в Ардино и младежите към Общинския съвет по наркотични вещества от Кърджали взеха участие в световно кафене. Младите хора дискутираха актуални за възрастта им теми, като ,,Днес избираш своето утре”, ,,Бъди цел за себе си,а не средство за целите на другите”, „Наркотикът не се пробва, той се започва“, „Дали всичко е съдба или въпрос на избор?“. Инициативата се състоя по покана на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМ) в Ардино.

,,Целта на обучението бе младите хора да придобият нови познания и умения, които да приложат в бъдеще при превенцията на употребата на наркотичните вещества”, заяви секретарят на МКБППМН Мехрибан Ардалиева. Участие в проявата взе и инспектор Детска педагогическа стая (ДПС) към РУ,,Полиция”- Ардино Татяна Бандурская.

Източник ->