Световно кафене в Общински детски комплекс гр.Кърджали

„Добро, приятелство, толерантност“, бе темата на Световното кафене, което събра учениците от Детски и младежки парламент с ръководител Нели Карабашева, Клуб по фотография с ръководител Антония Грозева и Радиоклуб с ръководител Марияна Бекриева в Общински детски комплекс гр.Кърджали в събота, на 23.03.2019 г.

Тази проява е резултат от проведено двудневно обучение на учениците през м. ноември 2018 г. в с. Ябълковец по темата „Доброволчество, мотивация и лидерство”. Обучението и дискусията са част от Общинския план за младежта на община Кърджали.

На дискусията по метода Световно кафене присъстваха Г-жа Первин Риза – старши експерт в община Кърджали и г-жа Златка Пеньова – директор на ОДК, които връчиха сертификатите от проведеното обучение.

В приятни и полезни разговори с приятели премина Световното кафене на младите хора. Те дискутираха и работиха по групи по важните за тях теми за доброто, приятелството и толерантността. Споделиха своето мнение за града, в който живеем и какво добро можем да направим за него, както и какво добро искат да им се случи. Младежите участваха в интерактивни и забавни задачи.

Kardjali.bg

Източник ->