Открит урок в подкрепа на младите учители се проведе в СУ „Петко Рачов Славейков“

На 14 март в специализирания кабинет по български език и литература на СУ „Петко Рачов Славейков“ се проведе открит урок по основополагащия предмет, изнесен от младата учителка Миглена Крумова. Инициативата е на Регионалното управление на образованието – Кърджали в изпълнение на Годишния план на институцията за настоящата учебна година. Откритата педагогическа практика е на тема „Съвместна употреба на глаголните времена“ и се представя преподаване в шести клас пред млади учители от област Кърджали. Урокът е за обобщение на изучените до момента от учениците глаголни времена и тяхната съвместна употреба. На проявата присъства г-жа Албена Хорочева – старши експерт по БЕЛ в РУО – Кърджали. Освен 10 млади учители от областта, специално поканени на добрата практика, откритият урок бе широко посетен от опитни учители по БЕЛ в училището-домакин, заместник-директори и други колеги на Миглена Крумова.

Откритата педагогическа практика е в съзвучие с виждането на ръководството на СУ „Петко Рачов Славейков“ за откриване и развиване на потенциала на младите учители, които в днешното динамично време трябва да бъдат много адаптивни и справящи се с изискванията на системата и учениците. Тази стратегия е допълнение към основните усилия на колектива на училището към изучаване на книжовния български език, което е основен приоритет на обучението. Върху тези два елемента от работата в училището акцентира и директорът Милко Багдасаров.

Миглена Крумова е ярък пример за учител, който е показал своите способности по време на държавната практика като студент в най-голямото училище и веднага след завършването си получава учителско място. Младата жена завършва филиал „Любен Каравелов“ на Пловдивския университет, специалност „Български език и литература и История“. Директно от студентската скамейка се сблъсква с предизвикателствата на учителската професия, включително класно ръководство. Неслучайно е избрана да изнесе открития урок пред свои колеги – млади учители от областта.

Справяйки се с притеснението от изявата пред такава широка и представителна аудитория, Миглена Крумова изнесе прекрасен урок с нагледни материали, в които децата се ориентираха лесно, показаха активност и стабилни знания.

Източник ->