Парк в Борнова – Измир носи името на 17-месечната Тюркян от Могиляне

Гюнер ШЮКРИ

Парк с площ 6 декара в Измир носи името на 17-месечната Тюркян, която загина по време на мирен протест срещу т.нар. „Възродителен процес” на 26 декември 1984 година в кирковското село Могиляне. Той се намира в кв. „Ататюрк” към община Борнова, а точно в средата е издигнат паметник на бебето, което в последните минути на тази земя е била в скута на майка си Фатма Моллахасан.

На тържествената церемония по откриването на парк „Türkan Bebek” присъстваха кметът на община Борнова Олгун Атила, каймакамът на Борнова Мустафа Гюндоган, председателят на на Сдружението за култура и сътрудничество на измирските балкански изселници Абдуррахим Нурсой, лидерът на Балаканските турци в Борнова Хюсеин Коджаман.

Източник ->