Обсъдиха възможността в Кърджали да бъде разкрит филиал на ТУ-София

Възможността в Кърджали да бъде разкрит филиал на Техническия университет в София обсъдиха днес на неформална среща областният управител Никола Чанев и ректорът на висшето училище проф. дтн Георги Михов, който е гост на двудневната Национална конференция „Наука и общество 2017“. Държавата разполага с подходяща сграда, която би могла да предостави за учебен корпус, а възходящото развитие на машиностроителния сектор в региона изисква гъвкав подход за задоволяване на потребностите от инженерни кадри, изтъкна Чанев. Гладът за технически специалисти става все по-осезаем, разкриват се нови, високотехнологични производства, стартирахме проект за индустриална зона, а един филиал или колеж на най-реномирания Технически ВУЗ у нас – този в София, би могъл да обслужва и съседните области Хасково и Смолян, обоснова се областният управител. „Винаги съм споделял тезата, че образованието трябва да следва пазара, а не обратното, а и като кърджалиец бих се радвал ТУ да обучава кадри тук“, заяви проф. Михов. Надявам се и МОН, и бизнесът да погледнат положително на един такъв проект, защото той би бил от интерес за всички“, заяви ректорът. Никола Чанев и проф. Георги Михов се договориха да предприемат необходимите действия за обосновка на идеята и прокарването й на академично ниво.

Източник ->